فسخ معامله خودرو

بعد از معامله خودرو، ممکن است به هر دلیلی نیاز به فسخ معامله پیدا کنید و حتما این سوال برای شما پیش آمده است که یک قولنامه ماشین در چه شرایطی فسخ می‌شود؟

حقوقدانان به حق بهم زدن معامله «خیار» می‌گویند، این کلمه از اختیار می‌آید و به معنی آن است که دو طرف معامله اختیاراتی را درباره معامله‌ خود دارند. 

 شروط لازم برای فسخ معامله

  • خیار مجلس: یعنی طرفین معامله هنوز در محل نوشتن مبایعه‌نامه خودرو حضور دارند اما به هر دلیلی، در لحظه آخر از انجام معامله پشیمان می‌شوند.
  • خیار غبن: شرایطی است که یکی از طرفین معامله متوجه می‌شود که از این معامله ضرر کرده است، مثلا فروشنده متوجه می‌شود خودرو را زیر قیمت فروخته و ضرر کرده است اما در بیش‌تر قراردادها، ذکر می‌شود که همه خیارها ازجمله خیار غبن ساقط شده است.
  • خیار تدلیس: یعنی فروشنده خودروی خود را بهتر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد و با فریب‌کاری، سعی کند عیب و ایراد خودرو را بپوشاند. اگر فروشنده‌ای به این ترتیب خریداری را فریب دهد، خریدار می‌تواند به‌صورت قانونی قولنامه ماشین را فسخ کند.
  • خیار شرط: یعنی خریدار و فروشنده شرط کنند که تا مدتی مشخص، می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
  • خیار تخلف شرط: در این مورد، درصورتی‌که خریدار یا فروشنده شرط کرده باشد کاری انجام دهد ولی آن را انجام ندهد، طرف مقابل می‌تواند طبق قانون قولنامه را فسخ کند.
  • خیار تأخیر: اگر هنگام معامله خودرو، در مورد زمان پرداخت وجه، چیزی در مبایعه‌نامه خودرو ننوشته باشید، فروشنده می‌تواند تا سه روز منتظر باشد که پول را بپردازید در غیر این‌صورت، معامله فسخ می‌شود.
  • خیار تعذر تسلیم: این مورد، برعکس مورد قبلی است و شرایطی است که فروشنده به هر دلیلی، نتواند به‌موقع خودرو را تحویل خریدار بدهد. در این حالت، طبق خیار تعذر تسلیم، قرارداد فسخ می‌شود.
  • خیار شرکت یا تبعض صفقه: اگر معلوم شود خودرویی که فروخته شده، متعلق به دیگری است و مالک به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند یا تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقداری را که متعلق به غیر است، از فروشنده بگیرد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *