جرم جعل امضاء متوفی و مجازات آن

یکی از جرایمی که همواره در جامعه وجود دارد، جرم جعل است، که به‌صورت‌های گوناگونی به وقوع می‌پیوندد. یکی از مصادیق جعل، جعل امضای متوفی است. 

مجازات جعل امضای متوفی

جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان شده است که: جعل و تزویر عبارت است از، ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا ساییدن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته­‌ دیگر یا به‌ کار بردن مهر دیگر بدون اجازه­­ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

بنابراین، جعل امضا بدون اجازه صاحب آن و به قصد تقلب، جرم بوده و با‌توجه به این‌که آن شخص از افراد عادی یا دارای سمت باشد، مجازات متفاوتی برای جاعل( جعل‌کننده) تعیین می‌شود.
در جعل امضا متوفی نیز اگر فردی اعم از وراث یا فردی دیگر اقدام به جعل امضا متوفی با هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال، ملک یا زمین و غیره کند که به ضرر دیگران یا باقی وراث شود، جرم جعل محقق می‌شود.

 

در مجازات جرم جعل امضا متوفی، اگر جاعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند، طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا دو سال حبس یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *