خواهر و برادر در چه صورتی از یکدیگر ارث می‌برند؟

از جمله کسانی که از فرد فوت شده ارث می‌برند خواهر و برادر وی می‌باشند که در دسته دوم طبقه بندی وراث قرار می‌گیرند.

در رابطه با تقسیم ارث خواهر و برادر می‌توان گفت درصورتی خواهر و برادر فرد فوت شده از وی ارث خواهند برد که:
از دسته اول، یعنی پدر و مادر و فرزندان متوفی کسی در زمان فوت وی در قید حیات نبوده باشد.

تقسیم ارث بین خواهر و برادر فرد فوت شده!!!
در صورت زنده بودن خواهر و برادر متوفی، دیگر فرزندان آن‌ها (فرزندان خواهر و برادران) شامل وراث نخواهند بود و تا زمانی‌که حتی یک نفر از طبقه دوم وجود داشته باشد به طبقه بعد ارثی نخواهد رسید.

طبق قانون ارث، اگر وراث متوفی فقط یک خواهر یا یک برادر باشد همه ارث به او خواهد رسید!!!
اما اگر چند خواهر و برادر باشند ارث به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد، اما اگر وراث برادر و خواهر پدری (از پدر مشترک) متوفی باشند، سهم برادر‌ها دو برابر خواهر‌ها خواهد بود.

در قانون تقسیم ارث اگر وراث متوفی خواهر و برادرانی باشند که از نظر مادری اشتراک دارند و نه پدری، مال به طور مساوی بین خواهر و برادران تقسیم می‌شود و دیگر برادران دو برابر خواهران از ارث سهم نخواهند داشت، بلکه سهم همه یکسان خواهد بود.

ارث خواهر و برادر!!!!
وراث متوفی اگر هم خواهر و برادر پدری باشند و هم خواهر و برادر مادری (در پدر و مادر مشترک)، مال را به شش قسمت مساوی تقسیم کرده، یک قسمت به خواهر و برادر مادری و پنج قسمت باقیمانده به خواهر و برادر پدری به نسبت هر برادر دو برابر خواهر خواهد رسید.

۱- در مورد ارث بردن خواهر و برادر از متوفی فرقی نمی‌کند متوفی مرد یا زن باشد.
۲- اگر متوفی خواهر و برادری نداشته باشد ارث به فرزندان خواهر و برادر‌ او خواهد رسید

اگر مشکل ارثی دارید ابتدا به شما پیشنهاد می‌کنیم که درباره شرایط این موضوعه از مشاوره تلفنی حقوقی ستفاده کنید.

گفتگو با مشاور حقوقی و آگاهی از ابعاد قانونی به شما کمک می‌کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *