در چه مواردی مرد می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند؟

مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر چقدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد مگر در برخی موارد.

نفقه عبارت است از نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد. البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است. 

مواردی که مرد می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند

  • عدم تمکین زن

براساس قانون مدنی در صورت عدم تمکین از طرف زن، وی مستحق نفقه نخواهد بود. در رابطه زناشویی، زن به غیر از موارد استثناء مثل بیماری و مغایرت با سلامت جسمی و روحی، باید از همسر خود تمکین کند.

  • ترک بی‌دلیل منزل توسط زن

یکی دیگر از موارد اجازه برای عدم پرداخت نفقه، زمانی است که زن بدون دلیل و بدون رضایت شوهر خانه را ترک نموده است، حتی درصورت اقامت زن در خانه پدر نیز مرد می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند.

همچنین درمورد زنی که بی‌دلیل از تمکین شوهر دست بردارد و ناشزه یا نافرمان شود، مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه، زن را طلاق داده و زن دیگری اختیار کند.

البته اگر منزل مرد از جنبه شأن اجتماعی مطابق حال زن باشد، اما زندگی در آن احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی و آزار و اذیت برای زن به‌وجود آورد، خروج او از منزل نافرمانی محسوب نمی‌شود و تا زمان برطرف شدن مشکل، نفقه به وی تعلق خواهد گرفت.

  •  عقد موقت

درمورد عقد موقت نیز مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی‌باشد مگر اینکه عقد موقت با شرط پرداخت نفقه جاری شود. در این صورت زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند. یعنی یا باید به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و ۳ برگ اظهارنامه دریافت و اصل سند خود را ارائه نماید یا آنکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهاد‌هایی تنظیم کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *