آیا پس گرفتن طلا از زن امکان دارد؟

از آن جهت که مرد به مناسبت‌های مختلف طلاهایی را برای همسر خود خریداری کرده است، ممکن است به هنگام طلاق بخواهد آنها را از زن پس بگیرد و یا اینکه آنها را به عوض مهریه به زن بدهد.

یکی از مسائل مهمی که در حین دعوای طلاق زوجین ممکن است مطرح شود، استرداد طلا از زن می‌باشد. 

هبه طلا به زن

طلا و جواهراتی که مرد به مناسبت‌های مختلف به همسر خود می‌دهد را می‌توان تحت شمول ” عقد هبه ” در قانون مدنی دانست. براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور رایگان به شخص دیگری می‌بخشد.

بنابراین، شخصی که به او هدیه‌ای داده می‌شود، مالک آن مال شناخته شده و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن مال انجام دهد. مثلا، اگر مرد طلاهایی را به همسر خود هدیه کرد، زن حتی می‌تواند آنها را بفروشد.

رجوع از هبه طلا

بر اساس قانون مدنی، عقد هبه یک عقد جایز است. یعنی اینکه شخص هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند و مال هدیه شده را باز پس بگیرد یا اصطلاحا از عقد هبه رجوع کند.

در برخی از شرایط، مرد نمی‌تواند از هبه طلاها رجوع کند و طلاهایی که به همسرش داده را پس بگیرد. بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی، در موارد زیر نمی‌توان از هبه رجوع کرد :

– در صورتی که مال هدیه داده شده از بین رفته باشد.

– در صورتی که مال هدیه شده از ملکیت گیرنده خارج شده باشد و به دیگری تعلق گرفته باشد.

– در صورتی که در مال هبه شده تغییراتی حاصل شود.

– در صورتی که هبه از نوع هبه معوض بوده و در مقابل هبه چیز دیگری دریافت شده باشد دیگر نمی‌توان از عقد هبه رجوع کرد و مال هدیه شده را پس گرفت.

شرایط پس گرفتن طلا از زن توسط مرد

طلاهایی که مرد به همسر خود داده است، در واقع نوعی هبه به شمار می‌آید. پس گرفتن طلا از سوی مرد، بر اساس قانون مدنی، نیازمند شرایطی است. در رابطه با شرایط پس گرفتن طلا از زن، دادگاه‌ها آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

اما بر اساس رویه دادگاه‌ها، دعوای پس گرفتن طلا از سوی مرد معمولا به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. چرا که به نظر قضات، هبه طلا و جواهر به زن، نوعی هبه معوض است. یعنی به زن هدیه داده شده تا زن حاضر به ازدواج شود.

بنابراین، چون عوض هبه ( عقد ازدواج ) به مرد داده شده است، مرد دیگر نمی‌تواند از هبه رجوع کند و طلاها را پس بگیرد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *