حقوق همسر اول در ازدواج مجدد شوهر

مرد در ازدواج مجدد اعم از عقد دائم یا موقت، باید شرایط قانونی را رعایت کند و اگر این شرایط رعایت نشود، زن می‌تواند با توجه به موارد ضمن عقد، اقدام قانونی برای طلاق انجام دهد.

گرچه برابر قانون و شرع، مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی‌حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند.

ازدواج مجدد

  •  مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
  •  عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و … موجب می‌شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد را بدهد.

حقوق همسر در ازدواج مجدد

اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد، در این صورت اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم زن حق طلاق دارد؟

اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد، لطمه‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده است وارد نمی‌آورد و همسر اول برای طلاق گرفتن حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد کند، براساس حقوق همسر در ازدواج مجدد، آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند، از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟

متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و احراز موارد قانونی برای ازدواج مجدد، پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران،  به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *