پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن

زن مکلف به تمکین در قبال شوهر می‌باشد تا بتواند وظایف زناشویی خود را انجام بدهد، ترک منزل از سوی زن و زندگی در محلی غیر از اقامتگاه شوهر ممکن است پیامدهای قانونی و عواقب حقوقی برای وی ایجاد نماید.

بر اساس قانون مدنی، عقد نکاح که میان زن و مرد منعقد شده و آنها را به زوجیت یکدیگر در می‌آورد، حقوق و تکالیف مختلفی را نیز به عهده آنان قرار می‌دهد. ترک نمودن خانه به ویژه در مورد خانم‌ها که به لحاظ قانونی موظف به تمکین از شوهر هستند، سبب ایجاد پیامدها و عواقب حقوقی مهم در روابط میان زوجین خواهد شد.

ترک کردن خانه توسط زن

یکی از مهم‌ترین مصادیق تمکین زن از شوهر را می‌توان لزوم سکونت زن در محل اقامت زوج دانست که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند و بدون اجازه یا رضایت وی از منزل خارج نشود.

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن چیست؟

اولین و مهم‌ترین پیامد ترک منزل توسط زن، آن است که به سبب ایجاد عدم‌تمکین از سوی زن، حق مطالبه نفقه از بین می‌رود و مرد دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زن نخواهد داشت.

البته ترک منزل از سوی زن حتما باید به اثبات رسیده باشد که استفاده از اظهارنامه ترک منزل در این خصوص کاربرد خواهد داشت.

دومین پیامد ترک منزل توسط زن آن است که اگر زوج بخواهد برای طلاق اقدام کند و عدم تمکین یا ترک منزل به اثبات رسیده باشد، دیگر حکم به تقسیم اموال و دارایی‌های مرد تا نصف آن صادر نخواهد شد.

سومین اثر و پیامد مربوط به ترک کردن خانه نیز در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد می‌باشد.

به این معنا که اگر ترک منزل توسط زن که مصداق بارزی از عدم‌تمکین محسوب می‌شود در دادگاه به اثبات برسد، مرد می‌تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از تجرد، در دادگاه دادخواست اجازه ازدواج مجدد ارائه نماید.

در این صورت، دادگاه ممکن است که اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.

آیا ترک کردن خانه توسط زن جرم می‌باشد و می‌توان او را به جرم ترک نمودن منزل تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت ترک کردن خانه توسط زن جرم تلقی نمی‌شود و تحت این عنوان مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *