اقداماتی برای بیشتر ارث‌ بردن زن

ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره‌مند می‌شوند و البته میزان آن برای همه افراد یکسان نبوده و بسته به عوامل مختلف متفاوت است.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در رابطه باتقسیم ارث وجود دارد آن است که سهم هریک از ورثه چقدر است

ارث زن از شوهر

در ماده ۸۶۴ قانون مدنی در خصوص ارث بردن زن چنین مقرر شده است : ” از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند ”

بنابر این ماده ،زن از شوهر خود ارث می‌برد. اما نکته مهمی که در خصوص ارث زن از شوهر وجود دارد آن است که تنها در صورتی زن از شوهر خود ارث می‌برد که عقد دائم کرده باشند.

اقداماتی برای بیشتر ارث‌ بردن زن

برای جبران میزان کم سهم‌الارث زن از اموال شوهر متوفای خود، می‌توان از نظر قانونی روش‌هایی را پیشنهاد کرد تا از ایجاد فقر مالی زن در آینده جلوگیری کرد. در ادامه راهکارهایی به همین منظور ذکر شده است.

  • وصیت کردن

قانونگذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان سهم برد، چنین فرض شود که شوهر یک سوم از اموال خود را به سود زن وصیت کرده است. مگر این ‎که خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.

البته این موارد نفی‌کننده اختیار شوهر به وصیت نسبت به یک سوم اموال خود نیست. به این صورت ‎که شوهر مقداری از اموال خود را (تا یک سوم) به نفع همسر خود قبل از فوتش وصیت کند تا آینده وی را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تامین کرده باشد.

  • پرداخت نفقه به زن در ایام عده فوت
راه حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر پیشنهاد کرد، پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات است.
قانون مدنی ایران وقتی زنی را مکلف به نگه داشتن عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت ۴ ماه می‌کند، باید حقوقی هم برای وی در نظر بگیرد. پرداخت نفقه و تامین مسکن برای زن در مدت ایام عده، می‌تواند از مشکلات اولیه زنی که شوهرش را از دست داده، تا حدودی بکاهد.
  • پرداخت مستمری و مهریه زن به نرخ روز فوت شوهر
پرداخت مستمری به زنی که همسرش را از دست داده، از قوانین تامین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر روش‌ دیگری است که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‎کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *