ترک منزل توسط شوهر

ترک منزل توسط مرد یکی از موضوعات پرتکرار در مباحث حقوقی خانواده است. پس از شروع یک زندگی، مسئولیت بین زن و شوهر تقسیم می‌شود و هریک نقش و وظیفه خود را انجام می‌دهند.

ترک خانه از طرف شوهر، پیامدهای قانونی مهمی را به همراه خواهد داشت. از جمله آن‌ها می‌توان به امکان شکایت کیفری از مرد، به جرم ترک انفاق و ایجاد شدن حق طلاق برای زن اشاره کرد. به موجب قانون مدنی، مرد موظف است که در عقد دائم، به همسر خود نفقه بپردازد. همچنین به لحاظ عرفی و اخلاقی، موظف به تامین نیازهای زناشویی زن می‌باشد. به همین دلیل می‌توان گفت، رفتار نامناسب مرد با همسر نیز، یکی از مصادیق عدم تمکین یا نشوز مرد در قبال همسر می باشد و ممکن است زن را با عسر و حرج یا همان سختی غیر متعارف ناشی از سوء رفتار مرد مواجه کند.

حکم قانونی ترک منزل توسط شوهر چیست؟

ترک منزل از سوی شوهر، به رفتاری گفته می‌شود که همراه با عدم اجرای وظایف و مسئولیت‌های خانوادگی از سوی مرد خواهد بود. به همین دلیل، در مجموعه قوانین مربوط به حقوق خانواده، می‌توان احکام قانونی در رابطه با ترک خانه توسط شوهر را به عنوان یکی از دعاوی خانوادگی مطرح کرد.

تحقق پیدا کردن این امر، دو اثر مهم را در پی خواهد داشت. در زیر به جزئیات این مورد اشاره شده است.

امکان مطالبه نفقه توسط زن

 یکی از مهم‌ترین آثار قانونی و احکام مربوط به ترک خانه توسط شوهر، آن است که، زن می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کرده و از بابت عدم پرداخت نفقه خود، اقدام قانونی نماید. این اقدام قانونی، به دو طریق امکان پذیر خواهد بود.

نخست این‌که ترک کردن خانه توسط مرد، به زن این امکان را خواهد داد که علیه مرد، شکایت کیفری ترک انفاق اقامه کرده که در صورت اثبات این موضوع در دادسرا، مرد به مجازات عدم پرداخت نفقه محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که مجازات قانونی عدم پرداخت نفقه به زن، عبارت است از حبس تعزیری درجه شش یعنی محکومیت به زندان از سه ماه و یک روز تا پنج ماه.

دوم آن‌که، زن با مراجعه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده، قادر است که نفقه خود را مطالبه کند، بی‌آنکه تقاضای رسیدگی کیفری به ترک منزل از جانب شوهر نماید. در این حالت، از آن جهت که ترک کردن خانه توسط مرد، امکان پرداخت نفقه به زن را نیز از بین برده است، دادگاه حکم به پرداخت نفقه از سوی مرد صادر می‌کند.

ایجاد شدن حق طلاق برای زن

یکی دیگر از آثار قانونی مهمی که در ارتباط با ترک منزل توسط مرد وجود دارد، آن است که امکان طلاق از طرف زن، پس از ترک کردن خانه از سوی شوهر بوجود می‌آید.

این امر، زمانی سبب ایجاد حق طلاق برای زن خواهد شد که، غیر موجه بودن ترک منزل توسط مرد، احراز شود. این موضوع، به موجب بند (ح) از موارد شروط ضمن عقد ازدواج، مندرج در سند ازدواج زوجین به رسمیت شناخته شده است و یکی از موجبات حق طلاق زن به خاطر ترک کردن خانه از جانب مردان محسوب می‌‌ش

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *