شارژ واحدهای خالی آپارتمان چگونه محاسبه می‌شود؟

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن قیمت مسکن، ممکن است علتی عمده در میل به آپارتمان نشینی در مردم باشد. به همین جهت قانون گذار برای این مسئله نیز باید قوانینی را وضع کند که این نحوه زندگی اجتماعی در آپارتمان دچار هرج و مرج نشود و هر یک از ساکنین آنجا، حق و حقوق خود را بشناسند.

تکلیف واحدهای خالی در آپارتمان چیست؟ ممکن است یکی از واحدها خالی باشد و مالک واحد مربوطه، از پرداخت حق شارژ امتناع کند. در این صورت حق با کیست؟ آیا واحد خالی هم باید حق شارژ را بپردازد؟ 

شارژ آپارتمان به چه معناست؟

شارژ ساختمان یا آپارتمان را به این شکل می‌توان مورد اشاره قرار داد که، طبیعتا هر ساختمان و هر آپارتمانی یک سری هزینه‌هایی دارد که مربوط به تمام ساکنین است. یعنی مربوط به قسمت مشترکی از آپارتمان است که مورد استفاده تمامی ساکنین قرار دارد.

مثل هزینه نظافت، هزینه سرویس آسانسور، هزینه باغچه یا فضای سبز و تمامی موارد مشترک دیگر. چون این موارد مشترک است، باید توسط تمام مالکین پرداخت شود.

 

تعیین سهم شارژ هر مالک طبق قانون

طبق قانون تملک آپارتمان و ماده ۴ این قانون، نحوه تعیین سهم هر مالک از شارژ، مشخص شده است.

حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌ های اختصاصی تمام ساختمان.

بجز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا، به نحو مساوی تقسیم خواهد شد. یا اینکه مالکان، ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند.

پرداخت هزینه‌های مشترک، اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است. طبق این ماده، سهم هر مالک به نسبت سهم قسمت اختصاصی او به مجموع کل مساحت اختصاصی ساختمان سنجیده می‌شود.

آیا مالکانی که ساکن نیستند، باید شارژ را پرداخت کنند؟

پرداخت شارژ و یا هزینه‌های قسمت های مشترک، وظیفه تمام مالکان است. حتی اگر در آنجا سکونت نداشته باشند و آپارتمان آنان خالی باشد.

اما در این خصوص استثنایی وجود دارد. اینکه پرداخت کامل شارژ، از جنبه هایی برای آپارتمان خالی لازم نیست. مثل پرداخت قبوض آب و گاز. زیرا این مالکان در آپارتمان سکونت نداشته اند و از این خدمات استفاده نکرده اند که قرار بر پرداخت آن باشد.

اما در مورد سایر هزینه ها، مکلف به پرداخت هستند. مثل هزینه های مربوط به آسانسور و هزینه هایی که جزو قسمت های مشترک ساختمان محسوب می‌شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *