اختیارات قانونی در معاملات را بشناسید

خیار مجلس

هریک از طرفین معامله، بعد از انجام معامله تا زمانی که از جمع جدا نشده باشند، این اختیار را دارند تا معامله را به هر دلیلی که مایل باشند، فسخ کنند.

خیار حیوان

این اختیار تنها برای مشتری در نظر گرفته شده است. زمانی که جنس فروخته‌ شده، حیوان باشد، تا سه روز پس از معامله، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند و حیوان را به فروشنده پس بدهد و مبلغ معامله را بگیرد.

خیار تأخیر ثمن

زمانی برای طرفین ایجاد می­‌شود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالای خارجی مانند اتومبیل بوده و زمان پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله موکول به زمان آینده نشده و حال باشد. در این صورت، اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و هیچ کدام از طرفینِ معامله به تعهد خود برای پرداخت وجه یا ارائه کالا عمل نکنند، تنها فروشنده می‌­تواند معامله را فسخ کند.

ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، اینطور است که از حق فسخ خود صرف‌ نظر کرده است و به معامله پایدار است. خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن صرفا در قرارداد فروش قابلیت اجرا دارد و در سایر انواع قرارداد جاری نمی­‌شود.

نکته‌ی پایانی

فسخ معامله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر فسخ کند، صورت می­‌گیرد. همچنین در صورتی که هر دو طرف معامله، خیار فسخ به هر عنوانی داشته باشند، اگر یکی از آن­ها به معامله راضی بوده و دیگری فسخ کند، معامله از بین خواهد رفت زیرا فسخ معامله اولویت دارد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *