قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از قراردادهای بسیار پرکاربرد است که یک معامله پرسود هم برای مالک و هم برای سازنده می باشد که در این زمینه سوالاتی مانند : مراحل قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

اهداف هر یک از طرفینِ قرارداد مشارکت ساختمان چه می باشد؟ مطرح می‌شود.

در سالهای اخیر با عنایت بر افزایش چشم‌گیر قیمت زمین و مصالح مورد نیاز جهت ساخت ملک، سازندگان به تنهایی نمی توانند اقدام به تهیه مسکن نمایند. از طرف دیگر مالکان ملک نیز جهت نوسازی ملک خود نمی توانند به تنهایی مراحل ساخت ملک را سپری کرده و همچنین مصالح مورد نیاز جهت ساخت خانه را تهیه نمایند.

نکاتی مهم در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت

مهم ترین نکته در قرارداد مشارکت در ساخت تعیین متراژ زمین و قیمت زمین است.

زیرا اگر متراژ زمین و قیمت زمین برآورد نشود احتمال ورود ضرر به مالک وجود دارد.

در این قرارداد هر دو طرف باید به سود در نظر گرفته شده دست یابند.

به منظور تعیین سود هر یک از طرفین (مالک و سازنده ) ابتدا باید میزان آورده‌های هر دو طرف تعیین گردد. به عبارتی ابتدا متراژ زمین و قیمت زمین و از جهتی دیگر قیمت مصالح مشخص گردد.

 نکات مهمی که هنگام عقد قرارداد باید به آن توجه شود

  • اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی و فنی، وفاداری ، دانش و تخصص باشد.
  • تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و … بسیار متغیر است. این قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربی، به نفع مالک توافق می شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت‌ها ، به نفع سازندگان است. اگر چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود.
  • برای قراردادهای مشارکت درساخت، ضمانت اجرای قابل قبولی باید تعریف و در مورد آن توافق کرد.
  • پس از اتمام سقف و ستون و دیوارچینی، حتماً فی ما بین شریک سازنده ومالک، باید تقسیم نامه‌ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم، کیفیت وزمان فروش واحدهای آن‌ها تنظیم شود.
  • انتخاب یک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده  نباید فراموش شود.
  • انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده باید پس از اتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد.
  • حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر و تعطیلی پروژه توسط شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش قدرالسهم اعیانی، با مجوز قضایی دخالت نماید.
  • کیفیت ساخت آپارتمان‌های متعلق به مالک و شریک سازنده یکسان و برابر باشد.
  • برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت و داوری استفاده شود.
  • توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی، با سازنده خوش نام، معتبر و پرتجربه شراکت شود.

محل بستن قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است در مکانی همچون دفاتر اسناد رسمی به مرحله انجام برسد زیرا همانطور که بدین نکته آگاه هستید در اکثر مواقع مالک یا مالکین زمین در طول عمر خود فقط یک بار اقدام به انجام این قرارداد می‌نمایند.

ولیکن سازنده یا سازندگان به دلیل بستن قراردادهای متعدد در این راستا دارای تجربه بیشتری هستند.
بنابراین مالک یا مالکین باید توجه داشته باشند که به نفع‌شان است این قرارداد را در یک مکان قابل اعتماد به مرحله انجام برسانند.
از سویی دیگر در بستن قرارداد باید حقوق هر یک از دو طرف حفظ گردد و نباید بصورت یک جانبه باشد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *