همه چیز در مورد دیه زنان

دیه، مالی است که در جنایت‌های مختلفی که در آن امکان قصاص کردن وجود نداشته و یا این که شاکی گذشت کرده باشد توسط قاضی  تعیین و شخص محکوم به پرداخت آن به شاکی یا خانواده او می شود.

دیه زن در سال جاری چگونه است

نرخ دیه در قانون هرساله بر اساس میزان تورم موجود در جامعه توسط قوه قضائیه تعیین خواهد شد. در سال جاری، دیه مرد مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان (دیه کامل) و دیه زن نصف دیه مرد می باشد.

اما این میزان دیه در صورتی که زمان وقوع و آسیب در ماه های حرام یعنی ماه‌های محرم، رجب، ذی الحجه و ذی القعده باشد متفاوت است. در ماه‌های مذکور دیه کامل (مرد) ۶۴۰ میلیون تومان و در صورتی که زیان دیده خانم باشد نصف آن خواهد بود.اما این تفاوت دیه در صورتی که آسیب در اعضا مانند دست، انگشت، چشم، بینی و…و منافع مانند بویایی، چشایی، از بین رفتن حافظه و… باشد متفاوت است.

مواد قانونی مربوط

به عنوان مثال مطابق ماده ۵۶۰ قانون مجازات: “دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است. چنانچه این مقدار ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف کاهش می‌یابد. ”

وضعیت دیه در تصادفات رانندگی

مطابق رای وحدت رویه صادر شده از دیوان عالی کشور و قانون بیمه اجباری:

“در خصوص تصادفات اعم از اینکه منجر به فوت شود یا نه، شرکت های بیمه مکلف هستند بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب دیده، دیه خسارت های وارده را به آسیب دیده یا بازماندگان وی بپردازد و پس از آن به شخص یا اشخاص مقصر یا مسبب حادثه مراجعه کنند.”

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *