چگونه می‌توان از خروج فرزند از کشور جلوگیری کرد؟

 در برخی موارد پدر یا مادر بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور می‎‌گیرند، در چنین مواردی قانونگذار قوانین و مقررات خاص و مشخصی را مقرر کرده است که افراد نمی‎توانند از آن ها تخطی کنند.

جلوگیری از خروج فرزند از کشور

 هر کدام از پدر یا مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر می‎تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از این اقدام شود.صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون کسب رضایت از ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن ها طبق قانون به او واگذار شده است از محلی که بین دو طرف مقرر شده و یا محل اقامت فرزند قبل از طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند.

دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست افراد دارای حق، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون قرارتأمین مناسبی صادرمی‌کند. در مواردی که حضانت با مادر است بدیهی است که طبق قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است.داشتن حضانت فرزند برای مادر به این معنا نیست که او می‌تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگر چه می‌تواند برای فرزند گذرنامه بگیرد ولی مادر می‎تواند با درخواست از اداره گذرنامه، مانع خارج شدن فرزند از شود.

مدارک مورد نیاز طرح دعوای ممانعت ازخارج کردن فرزند از کشور :

  1. کارت ملی و کارت عابر بانک برای پرداخت هزینه دادرسی (اجباری)
  2. کپی برابر اصل شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)
  3. کپی برابر اصل سند ازدواج (اختیاری)
  4. کپی برابر اصل سند طلاق (اختیاری)
  5. دادخواست حق حضانت (اختیاری)

افراد در صورت عدم وجود مدارک اختیاری یاد شده می­‎توانند مدارکی از جمله درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین و…  را ارائه کنند.

شرایط خروج از کشور فرزند

 اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است. همچنین داشتن حضانت به مادر این اجازه را نمی‎‌دهد که فرزند را بدون رضایت پدر به خارج از کشور ببرد. و راه دیگر این است که مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌ دار حضانت فرزند است، می‌‎تواند نسبت به ممنوع ‌الخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند فرزند را از کشور خارج کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *