آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان مجاز است؟

نگهداری حیوانات در خانه در زمان گذشته، به دلیل وجود خانه های حیاط دار نسبت به امروز، به عنوان یک مشکل مطرح  نمی‎شد.

امروزه وقتی از آپارتمان نشینی و مسائل آن صحبت می‌کنیم، یکی از اصلی‌ترین مشکلات همسایگان در آپارتمان‌ها نگهداری حیوانات خانگی مخصوصا سگ و گربه محسوب می‌شود.

قانون در خصوص نگهداری سگ،گربه و… در آپارتمان چه ‌‌می‌گوید؟

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌‌‌ ها، در مورد نگهداری سگ، گربه و دیگر حیوانات خانگی در آپارتمان تعیین تکلیف کرده است.

بنا به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک اپارتمان‌ها، قسمت‌‌‌هایی از ساختمان که به ‌طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم مورد استفاده تمام شرکا ‌‌می‌‌باشد، قسمت‌های مشترک محسوب ‌‌می‌‌شود و ‌‌‌نمی‌‌توان انحصاری از آنها استفاده کرد.

 در تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، گذاشتن میز و صندلی و… در قسمتهای مشترک ممنوع است‌.

قسمت‌‌های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد.

با در نظر گرفتن این ماده قانونی به خوبی مشخص ‌‌می‌شود که نگهداری حیوانات خانگی مثل، سگ، گربه، مرغ و…در نقاط مشترک بین ساکنان آپارتمان، ممنوع است.

در صورت تخطی هر یک از ساکنان، بقیه همسایه‌‌ها از حق شکایت برخوردار ‌‌می‌باشند. منظور از نقاط مشاع آپارتمان، راه‌پله‌‌ها، پشت بام، راهرو، پارکینگ و… است که مورد استفاده عموم همسایه‌‌ها قرار ‌‌می‌گیرد.

نگهداری از حیوانات خانگی در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان از نظر قانون:

 قانون، نگهداری حیوان در قسمت های مشترک ساختمان را ممنوع اعلام کرده اما نگهداری آنها در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان با رعایت دو شرط امکان‌پذیر است:

• برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت نکند.

• ازنظر مقررات و قوانین بهداشت ایجاد بیماری نکند.

در صورت بروز هرکدام از این دو مورد شخص نگهدارنده حیوان، طبق قانون مجرم است و سایر همسایه‌ها می‌توانند از او شکایت کنند.

در قوانین آپارتمان نشینی ایران، در خصوص نگهداری سگ،گربه و دیگر حیوانات خانگی سخت گیری‌‌های زیادی وجود دارد و اشخاصی که تمایل به نگهداری حیوانات در آپارتمانشان را دارند باید مقررات و مسائل بهداشتی را به نحو‌احسن رعایت کنند در غیر اینصورت سایر ساکنین می‌توانند نسبت به همسایه خاطی طرح دعوا کنند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *