مهریه در عقد موقت

عقد موقت علیرغم اینکه در نظر برخی مذموم شناخته می شود ، به موجب شرع و قوانین جاری کشور امری پذیرفته شده است . به همین دلیل قواعد مربوط به آن هم در متون دینی و هم در متون قانونی پیش بینی شده است .

یکی از این قواعد در خصوص مهریه و تعیین میزان آن در عقد موقت است .

موقت بودن عقد و یا کم بودن میزان مهریه در عقد نیز نباید سبب ایجاد این تصور شود که نمی توان مهریه را مطالبه نمود  بلکه مطالبه مهریه عقد موقت نیز با شرایطی امکانپذیر است بنابراین ، در این مقاله مهریه عقد موقت و احکام مربوط به مهریه در عقد موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . 

بر خلاف عقد دائم ، تعیین مهریه یکی از ارکان اصلی عقد موقت است . در ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است : ” در نکاح منقطع ، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان عقد است “ . مطابق این ماده تعیین مهریه و میزان آن در عقد موقت یکی از شرایط صحت این عقد است .

در صورتی که مهریه در عقد موقت ذکر نشود ، عقد باطل است . این بدلیل ویژگی خاص عقد موقت است . به همین دلیل تعیین مهریه و میزان آن و همچنین تعیین مدت در عقد موقت جزء شرایط صحت این عقد است . این ویژگی بر خلاف عقد دائم است . در عقد دائم تعیین مهر ضروری نیست و زوجین می توانند بعد از عقد نیز نسبت به تعیین مهریه به توافق برسند . حتی اگر مهریه ای هم تعیین نشود ، باز هم زن می تواند از مهر المثل و مهر المتعه استفاده کند . اما تعیین مهر و  میزان آن در عقد موقت لازم و ضروری است و عدم تعیین آن سبب بطلان عقد می شود .

بجز در مواردی که مطابق قانون مدنی احکام ویژه ای آورده است ، سایر احکام مربوط به مهریه در خصوص عقد دائم و عقد موقت مشابه و یکسان است . یکی از این موارد ویژه لزوم تعیین مهر در عقد موقت بود. 

 

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *