چه زمانی وراث اقدام به انحصار وراثت کنند؟

پس از فوت فرد، وراث او باید اقدام به انحصار وراثت کنند.

دعاوی مربوط به ترکه (اموال) متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شوند که آخرین اقامتگاه متوفی، در آن محل بوده است که امروزه شورای حل اختلاف این وظیفه را بر عهده دارد.

همچنین افرادی که می‌توانند تقاضای انحصار وراثت کنند وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذینفع هستند که می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.

در صورتی که وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به حضور و درخواست همگی آن‌ها نیست و اقدام یک نفر از آن‌ها برای تقاضا کفایت می‌کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *