قیمومیت و قیم

قیمومیت وقیم و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
قیمومت یعنی سرپرستی، قیّم بودن. قـَیــِّم یعنی سرپرست و تکیه‌گاه، تعیین شخص واجد صلاحیتی بعنوان قیم ، توسط دادگاه صالح (دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ، دایره سرپرستی) به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید .

صغار طبق قانون مدنی ایران بر دو دسته میباشند:
۱-صغیر غیرممیز: شخص نابالغی که قوه درک و تمیز خوب از بد، سود از زیان را نداشته و فاقد اراده باشد.
۲-صغیر ممیز: شخص دارای قوه درک و تمیز نسبی و با اینکه به سن بلوغ نرسیده ولی دارای اراده است و سود را از زیان تشخیص بدهد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *