دریافت دیه از پزشک مقصر

دریافت دیه از پزشک مقصر
هنگام عمل های جراحی پزشکان از بیماران رضایت نامه می‌گیرند تا با رضایت بیمار عمل جراحی انجام شود اما سوال این است که آیا رضایت‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را شامل می‌شود؟ 
یا حتی گاهی اوقات برای برخی از بیماران این سوال پیش می آید که در صورتی که این برگه امضا شود و بیمار رضایت برای عمل جراحی را دهد آیا پس از آن در صورت رضایت دادن می‌شود از پزشک شکایت کرد یا خیر؟ 
رضایت که بیمار پیش از عمل جراحی آن را امضا می کند در واقع اجازه‌ای به پزشک است تا عمل جراحی را انجام دهد و هر اتفاقی را شامل نمی شود. 
در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر رضایت هم گرفته شده باشد پزشک مسئولیت  دارد و او ضامن دیه است.
اگر به دلیل عمل جراحی صدمه‌ای به بیمار وارد یا موجب فوت او شود  اما کاری که پزشک انجام داده دقیقا مطابق با موازین پزشکی باشد حتی اگر رضایت ای هم از شخص بیمار نگرفته باشد مسئولیت ندارد
نتیجه: ملاک اصلی در تعیین مسئولیت،  برگه رضایت ‌نامه نیست بلکه قصور پزشکی است. 

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *