شک به همسر و حکم پرینت تلفن

اپراتور‌های تلفن همراه مکلف هستند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند؛

بنابراین تنها پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می‌شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که صرف اتهام شک به همسر یا فرد دیگری دادگاه را قانع نمی‌کند که اجازه دریافت پرینت تلفن همراه را بدهد اما اگر بازپرس یا دادیار تشخیص دهند که متن پیام‌ها باید را از مخابرات گرفته شود این درخواست باید طبق رویه موجود به هیاتی سه نفره از قضات که در مراکز دادگستری استان‌ها مستقر هستند فرستاده شود تا بعد از تایید توسط اعضای این هیات مخابرات اقدام لازم را انجام می‌دهد.

بر اساس تشخیص بازپرس یا دادیار اگر از روش‌های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام‌ها در کشف جرم مشخص و روشن باشد این اقدام صورت خواهد گرفت.

البته باید گفت در مورد اپلیکیشن‌های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت‌هایی نیز وجود دارد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *