داوری در قرارداد

⛔️ پرسش: اینجانب پیمانکار یک پروژه هستم و به عنوان ضمانت حسن انجام کار ۱۰ میلیون تومان سفته داده ام. پس از گذشت ۴ ماه و دریافت سه قسط از تمام پول، اکنون کارفرما به دلایل واهی تقاضای فسخ قرارداد را با ارائه دادخواست به دادگستری دارد در حالی که در قرارداد حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده است. در این شرایط چه کاری باید انجام دهم؟

✅ پاسخ: اگر در قراردادی ارجاع اختلاف به داور مرضی الطرفین پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف ابتدا باید به داور مراجعه و پس از آن در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه مراجعه شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *