مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

⛔️ پرسش: آیا امروز فقط تا میزان ۱۱۰ سکه میتوان مهریه تعیین کرد و مازاد بر آن قانونی نیست؟

✅ پاسخ: خیر، برای مهریه سقف خاصی در نظر گرفته نشده است. بلکه تا میزان ۱۱۰ سکه اصل بر ملائت (قدرت پرداخت) زوج برای پرداخت است و زوج باید اعسار و عدم توانایی در پرداخت خود را ثابت کند. اما مازاد بر ۱۱۰ سکه اصل بر اعسار زوج است و توانایی یا تمكن ایسار) را زوجه باید در دادگاه اثبات نماید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *