توقیف اموال زوج

پرسش: اگر زوج دارای اموالی باشد آیا زوجه میتواند آن اموال را به نفع خود در راستای وصول
مهریه اش توقیف کند؟
پاسخ: بله، در هر حال اگر زوج اموالی به غیر از مستثنیات دین ⬅️ (هر شخصی می تواند یک خانه، اتومبیل و لوازم کار و مواردی که در قانون مطرح شده است را در حد متعارف داشته باشد و مثلا اگر دو خانه داشته باشد یک خانه متعلق به زندگی فرد است و مازاد آن به نفع طلبکار توقیف خواهد شد )داشته باشد زوجه می تواند از محل آن اموال دین خود (مهریه) را وصول کند. دارا بودن اموال مازاد بر مستثنیات دین توانایی زوج را اثبات می کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *