افزایش نفقه

⛔️ پرسش:چنانچه نفقه طفل در حکم دادگاه مشخص شود آیا این میزان ثابت و همیشگی است؟

✅پاسخ: خیر، می تواند از دادگاه طی دادخواست علیحده کاهش میزان نفقه را با توجه به تغییر شرایط و اوضاع و احوال موجود درخواست کرد. همچنین اگر زن حضانت را برعهده داشته باشد می تواند با تغییر شرایط اقتصادی پدر و بهبود وضعیت مالی وی و یا تورم موجود، از دادگاه تقاضای افزایش مبلغ نفقه فرزند مشترک را تقاضا
کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *