اسانسور و پشت بام

۱️⃣ در صورتی که آپارتمان آسانسور باربری نداشته است طبق قانون آپارتمان نشینی نباید از آسانسور اصلی آپارتمان برای جابجایی اسباب و اثاثیه استفاده کرد. اگر شخصی عمداً یا سهواً آسیبی به آسانسور آپارتمان برساند، تمام هزینه‌های تعمیرات بر عهده خود او است.
۲️⃣ فضاهای اضافی در اتاقک آسانسور در پشت بام و اتاق تأسیسات در پارکینگ صرفاً جهت قرار دادن وسایل مرتبط با ساختمان است.
۳️⃣ قانون آپارتمان نشینی مشخص می‌کنند قرار دادن اشیا روی پوشش عایق کف پشت بام ممنوع است و در صورت صدمه زدن به آن هزینه‌ تعمیرات بر عهده آسیب زننده خواهد بود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *