تحویل نگرفتن ملک توسط مالک

در این صورت مستاجر مکلف است از طریق فرستادن اظهارنامه
از موجر یا نماینده او بخواهد که ملک را تحویل بگیرد مستاجر میتواند از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اقدام کند و در اظهارنامه کلیه اظهارات خود را برای موجر بفرستد که یا
از طریق اجرای اداره ثبت میتواند اظهارنامه بفرستد ، و در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه نیز میتواند به
موجر اخطار بدهد که ملک مسکونی خود را تحویل بگیرد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *