خرید ملک با قرارداد

هر زمانی که قصد خرید ملکی را داشتید قبل از هر اقدامی ابتدا قرارداد خرید را مطالعه و با وکیل خود در مورد آن مشورت نمایید زیرا در مواردی دیده شده که افراد ، وجه مربوط به خرید ملک را پرداخت نموده و در ازای آن رسید از فروشنده دریافت کردند اما به دلیل ۱ طرفه بودن قرارداد فروش ، آن را امضا نکرده و فکر میکنند که با رسید وجه میتوانند اقدام به دریافت ملک و خسارات تاخیر در تحویل شوند در صورتی که فقط میتوانند اصل وجه خود را از فروشنده پس بگیرند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *