توقیف خودروی شوهر در ازای مهریه!!!

اگر خودرو وسیله کار و امرار معاش زوج نباشد حتی اگر تنها خودرو وی باشد قابل توقیف است ولی اگر خودرو تنها وسیله امرار معاش وی باشد به هیچ عنوان قابل توقیف نیست.
توجه داشته باشید فردی که برای شغل دوم مسافرکشی میکند چون منبع درآمد وی به جز آن شغل دیگری هم‌ هست خودروی وی قابل توقیف است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *