پس گرفتن پول پیش خانه!!!

اگر موجر (صاحب ملک) از پس دادن پول پیش خانه خودداری کند مستاجر باید ابتدا ملک را در تاریخ مقرر تخلیه کرده و آن را تامین دلیل و گواهی کند و سپس به استناد این مدارک پول پیش خود را در دادگاه از موجر طلب کند.
طبق‌ قانون مستاجر نمیتواند به بهانه پس گرفتن پول پیش ملک را تخلیه نکند که در این صورت جریمه خواهد شد.پس بهتر است پس از تخلیه در دادگاه تاخیر استرداد پول پیش را از موجر بگیرد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *