ضبط مکالمات تلفنی

صرف ضبط صدا جرم نمي باشد اما انتشار يا در دسترس ديگري گذاشتن صداي ضبط شده يا ارسال شده كه محتواي آن اسرار يا مسائل خصوصي فرد باشد بدون رضايت شخص، به وسيله سامانه هاي رايانه اي ((ماننده تلفن همراه)) يا مخابراتي در صورتي كه منجر به ضرر يا هتك حيثيت شخص گردد جرم مي باشد.صداهايي كه از طريق تلگرام يا واتساپ يا… به ديگران ارسال مي شود مشمول همين قانون مي شود.
مجازات ضبط صدا يا مكالمات خصوصي در صورتي كه سبب ضرر يا هتك حيثيت افراد شود ٩١ روز تا ٢ سال حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از ٥ ميليون ريال تا ٤٠ ميليون ريال خواهد بود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *