سهم الارث زن از مرد

زن در صورت فرزند دار بودن مستحق دریافت یک چهارم و یک هشتم از اموال مرد است به این صورت که یک هشتم (۱۲.۵٪) از اموال منقول (مثل خودرو و …) و یک چهارم (۲۵٪) از اموال غیر منقول (مثل خانه و … ) را به ارث‌ میبرد اما در صورتی که فرزندی نداشتند زن یک چهارم از کلیه اموال را به ارث‌ میبرد.
🔴 اگر هر یک از فرزندان و شخصی از خانواده مانع از تقسیم ارث شد قبل از خر اقدامی با وکیل مشورت کنید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *