ارث فرد مفقود و گمشده

هنگامی که یکی از وراث حضور نداشته باشد و مفقودالاثر باشد سهم وی از اموال مورث (شخصی که اموالش به ارث میرسد) کنار گذاشته میشود تا حال وی مشخص گردد،در صورتی که محقق شود که قبل از مورث فوت شده است،سهم وی بین سایر وراث تقسیم میگردد و در غیر این صورت به وی یا ورثه او میرسد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *