قرارداد بدون امتیاز کارگر و کارمند

هرگاه قرارداد کاری تنظیم شده باشد که در آن حداقل امتیاز های قانونی برای کارگر و کارمند رعایت نشده باشد مطابق با ماده ۸ قانون کار این قرارداد نافذ نیست و باید تصحیح شود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *