شرط زمان پرداخت در مهریه

بسیار سوال شده که میتونیم برای پرداخت مهریه زمان خاصی را تعیین کنیم؟
در پاسخ باید گفت که هیچ فردی نمیتواند در عقد شرط کند که مهریه در مدت خاصی  مثلا  تا ۱ سال آینده بعد از عقد باید پرداخت شود،اگر در عقد این شرط قید شود عقد و مبلغ مهریه صحیحص است اما شرط مدت پرداخت باطل است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *