حیوانات در آپارتمان

طبق تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی تملک آپارتمان ها گذاشتن میز و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است منظور از نقاط مشترک و مشاع آپارتمان ؛راه پله ها،پشتبام،راه رو،پارکینگ و … همچنین نگهداری حیوانات مثل سگ و گربه در آپارتمان زمینه ساز ایجاد سر و صدا و بیماری میباشد پس حق طرح دعوی در دادگاه علیه فرد برای سایر مالکین فراهم‌ میباشد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *