درخواست گواهی سلامت از دختر

زوج میتواند برای اطمینان از باکره بودن زوجه از وی درخواست گواهی سلامت کند و زوجه ابتدا باید احراز هویت شود و سپس جهت معاینه به پزشک مراجعه کند اما انجام این اقدام بدون رضایت خود فرد ممکن نیست حتی اگر به درخواست مراجع قضایی باشد که در این صورت پاسخ به مرجع قضایی این چنین میباشد:
نامبرده همکاری لازم جهت انجام معاینه بکارت را ندارد لذا انجام معاینه مقدور نیست.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *