گرفتن مهریه از پدر شوهر!!!

طبق قانون پدر هیچ وظیفه ای در پرداخت مهریه پسرش ندارد و فقط در تعهد شوهر میباشد و به اطرافیان وی مربوط نیست مگر اینکه در سند ازدواج یا تعهدی مستقل پدر شوهر ضامن پرداخت مهریه گردد و در این صورت زن میتواند برای دریافت مهریه خود از وی درخواست کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *