قول ازدواج!!!

هرگاه هر یک از طرفین رابطه به یکریگر قول دهند که با طرف مقابل ازدواج میکنند ولی به قول خود پایبند نباشند نمیتوان وی را به ازدواج ملزم کرد و مسئولیتی نسبت به طرف‌ مقابل ندارند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *