سکوت در ساختمان!!!

هیچ همسایه ای حق ندارد با اعمال خود مانند دویدن در آپارتمان،صدای بلند،کوبیدن مکرر درب و… آسایش را از دیگر مالکین سلب کند و توجه داشته باشید میهمانی های شبهای غیر تعطیل بعد از ساعت ۲۲ و در شب های تعطیل بعد از ساعت ۲۴ رعایت سکوت کامل ساختمان (چه از جهت صدای میهمانان و چه از لحاظ صدای موسیقی) الزامی است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *