جرم مهمانی و پارتی!!!

در قانون مجازات اسلامی برای برگزاری مهمانی و پارتی جرمی در نظر گرفته نشده است اما اگر در آن مرتکب جرمی شوند یا مزاحمتی برای دیگران ایجاد کنند به مجازات همین جرائم محکوم خواهند شد،برای مثال اگر فردی اقدام به شرب خمر نماید فقط به مجازات این عمل محکوم خواهد شد و شرکت در مهمانی برای وی جرم تلقی نمیشود.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *