تعیین مهریه توسط خانم

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل را به عنوان معریه تعیین کند که مهرالمثل مبلغ مشخصی ندارد و عواملی همچون سن،مشخصات ظاهری،تحصیلات،جایگاه شغلی و خانواده در تعیین مبلغ آن مؤثر است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *