تغییر نام

هرگاه فردی بخواهد نام خود را تغییر دهد باید به اداره ثبت احوال مراجعه و فرم های مورد نظر را تکمیل کند،این روش در صورتی قابل انجام است که نام فرد جزء نام های ممنوعه باشد تا بتواند آن را به نام دیگر تغییر دهد اما اگر در حال حاضر نام‌ فرد ممنوعه نیست اما به دلایل شخصی تصمیم به تغییر دارد باید از طریق طرح دعوا حقوقی در دادگاه به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه مطرح کند و قاضی  در نهایت با توجه به دفاعیات رأی صادر میکند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *