مدیران ساختمان بدانند!

طبق ماده ۱۴ قانون تملک،مدیر ساختمان ها مکلفند تمام بنا را در مقابل آتس سوزی بیمه نمایند و سهم هر یک از مالکان را متناسب با زیربنای اختصاصی آن ها اخذ و به بیمه پرداخت نماید.
در غیر این صورت مدیر ساختمان مسئول جبران خسارت وارده است.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *