مزاحمت در محل کار برای بانوان

اگر ‌مدیر یا همکاری در محیط کار با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به تعرض یا مزاحمتی برای کارمند زن ایجاد کند و با حرکات و الفاظ مخالف شؤون و حیثیت به وی توهین کند طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات به ۲ تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *