بی احترامی توسط قضات

قضاتی که به مردم و ارباب رجوع بی احترامی میکنند طبق ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات به مجازات تنزل درجه یک پایه قضایی و کسر از حقوق تا یک سوم و تا ۲ سال حبس محکوم خواهند شد،تاخیر بیش از اندازه در صدور رأی هم  شامل همین مجازات میباشد.
جهت ثبت شکایات به ایمیل معاونت ارزیابی قضات NA_GH@dadgostari-th.ir
متن شکایت و موضوع آن و شعبه و نام قاضی را ارسال کنید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *