ارث زوجین از یکدیگر

هنگامی‌ که تنها وارث مرد،همسرش باشد،زوجه فقط یک چهارم از اموال مرد را به ارث‌ میبرد و بقیه اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط میشود اما اگر تنها وارث زن،همسرش باشد تمامی اموال به مرد خواهد رسید.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *