تغییرات در ساختمان

طبق ماده ۹ تملک آپارتمان ها هر یک از مالکین حق هرگونه عملیات ساختمانی در قسمت های خصوصی خود دارد اما حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین در محل یا شکل دَر یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود تغییرات ایجاد کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *