سد معبر در تصادفات

هرگاه تصادف منجر به خسارت جانی نباشد رانندگان طبق ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید از صحنه عکس بگیرند و خودرو را به کنار راه منتقل نمایند،در صورت تخلف جریمه خواهند شد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *