شنود و کنترل تماس

شنود و کنترل تماس تلفنی طبق قانون ۱۵۰ ایین دادرسی کیفری ممنوع است مگر با موافقت رییس کل دادگستری استان یا مواردی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی باشد یا برای کشف جرایم با مجازات اعدام و حبس ابد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *