ترساندن دیگران جرم است!

بر طبق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی،دیگری را بترساندکه موجب صدمه خود فرد یا دیگری شودبا توجه به میزان صدمه مجازات خواهد شد و مسئول پرداخت دیه میباشد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *